Affärskompetens Sverige. Företagsutveckling på riktigt.

Anställd på Affärskompetens Sverige som kommunikationsansvarig fr.o.m januari 2020 till maj 2022. Kommunikationen framtagen i samarbete med Panang kommunikation, Falun. Läs mer om Affärskompetens Sverige på www.affarskompetens.se


Projektet Affärskompetens Norduppland 2017 - 2020

Hur motiverar man småföretagare att vilja gå på affärsutveckling och utbildningar? Vilka är deras behov? Hur kan man hantera omedveten inkompetens? Vilka ämnen är det som lockar? Vilket arbetssätt passar?

Våren 2017 rekryterades jag till projektet Affärskompetens Norduppland som kommunikationsansvarig. 

350 företag med upp till 20 anställda hade rekryterats till projektet som finansierades av Europeiska Socialfonden med 23 miljoner. Kompetensutveckling är et av EUs mest prioriterade områden för tillväxt.

Företagsledarna hade fått genomgå en analys och gjort en utvecklingsplan som visade vad de och företagets medarbetare behövde och ville kompetensutvecklas inom.

Projektet uppfyllde mer än väl uppsatta mål. Till exempel angav 71% av småföretagarna att de ökat sin lönsamhet väsentligt tack vare projektet. 50% hade anställt eller ökat sin betalda arbetstid.

Projektet avslutades 2020. Projektmedarbetarna startade därefter Affärskompetens Sverige.

Läs mer på www.affarskompetens.se

 

Så gick det till

Mycket kvalificerade utbildare upphandlades inom ämnena Ledarskap, IT & Digitalisering, Ekonomi, Marknadsföring, Försäljning, Organisationsutveckling, Sociala medier och Personlig utveckling och ett omfattande utbildningsprogram sattes ihop i Tierp och Östhammar, där projektet hade utbildningslokaler.

Dessutom erbjöds företagsledarna personliga möten med en affärsutvecklare. Det enda företagen behövde göra var att betala 1000 kr per företag för hela projektet och investera sin egen och sina medarbetares tid. Erbjudandet var fantastiskt!

Men det kom alldeles för får företagare till utbildningarna! För att projektet skulle kunna fortsätta fick inte utbildningsplatserna stå tomma, då skulle ESF inte fortsätta finansiera. Vi hade ett krismöte och bestämde oss för att satsa på ett mer affärsdrivande arbetssätt. Precis som vi alla arbetat i våra företag tidigare.

Med en kombination av långsiktigt varumärkesbyggande, segmenterad kommunikation och försäljning, ihärdighet, service och en stor portion kärlek till alla dessa underbara företagare lyckades vi i tillslut över förväntan. Det var ett gediget teamwork där alla drog sitt strå till stacken utifrån sin kompetens.

När projektets genomförandefas tog slut 31 mars 2019 hade vi överträffat målen med råge. 350 företag hade lagt 35000 timmar av sin värdefulla tid i vårt projekt. Många av dessa företagsledare hävdar idag att om det inte varit för projektet hade de lagt ner sitt företag.

 

VÅRT FRAMGÅNGSRIKA ARBETSSÄTT

 • Vi utgick ifrån de utbildningsbehov företagen angett i analysen vid projektstarten.

 • Vi kopplade dessa behov till ett CRM-system där vi enkelt kunde identifiera vilka företag som önskat vilka utbildningar.

 • Vi selekterade företagen utifrån utbudet av utbildningar.

 • Vi ringde och skickade personliga mejl till de som fanns på listan.

 • Vi erbjöd företagen service och hjälp att boka utbildningarna på vår webb.

MITT BIDRAG
Jag är intresserad av vad som motiverar människor, vad som får dem att "ticka" och göra saker av lust istället för av tvång. Jag vet att försäljning, långsiktigt varumärkesbyggande och relationsskapande måste gå hand i hand och att det tar tid att bygga förtroende. Vi hade ett fantastiskt erbjudande, men det tar tid att få människor att upptäcka det.

Från arbetet med Arla på 90-talet hade jag erfarenhet av databasselektering. Därför agerade jag beställare till vår teknikleverantör och förfinade de exporter vi gjorde ur vår kunddatabas. Exporterna gav oss möjlighet att kontakta just de företagsledare som angett att de ville gå en viss utbildning.

 

Praktisk kommunikation

 • Förvaltning och förfining av befintligt koncept inklusive pay off.

 • Implementering av grafiskt uttryck och kommunikationskoncept i nyhetsbrev, affischer, annonser, foldrar och vykort.

 • Intervjuer och artiklar om företagen och aktuella trender i omvärlden som publicerades på webben och kommunicerades i nyhetsbreven.

 • Pressreleaser som resulterade i artiklar.

 • Uppdaterade webben med nytt material.

Utbildning
Fick även förtroendet att hålla i utbildningar inom

 • Storytelling

 • Att skriva pressreleaser.

Merparten av alla företag i Sverige är småföretag med 0 till 49 anställda. Under det här projektet har vi lärt oss hur man kan stötta och utveckla mindre företag. Det är en målgrupp som ofta är svåra att nå och motivera och som idag inte tar del av olika insatser som görs av Sveriges företagsfrämjande aktörer. Det är en stor och viktig utmaning.