Platsutveckling

Platsen är viktig för framgång. Antingen det är en handelsplats, ett kontor, en destination, ett bostadsområde, en skola eller en upplevelseattraktion. Under åren har många av mina uppdrag handlat om att ta fram strategier och kommunicera de mjuka värdena för olika platser. Mjuka värden talar till hjärtat och får dig att välja platser du mår bra av att vara på.


STIFTELSEN ÖSTERBYBRUKS HERRGÅRD


Österbybruk är ett av Nordupplands Vallonbruk, med upplevelser i historisk miljö, utställningar, evenemang, guidningar och museer. Här kan du se världens enda vallonsmedja som fortfarande är i drift.

VISION: Ett angeläget besöksmål i tiden där alla vill vara.

UPPDRAG: Apostel har processlett ett visionsarbete med styrelsen för Stiftelsen Österbybruks herrgård samt tagit fram en grafisk profilmanual som steg för steg implementeras. Apostel har även producerat trycksaker och annonser enligt den nya manualen. Arbetet pågår med att skapa en hållbar och kraftfull varumärkesplattform.

Uppdragsgivare:
Stiftelsen Österbybruks herrgård
Grafisk profil, layout och copy: Mia Ulin
Webb: Next Step Media


ATT SKAPA SVERIGES MEST KÄRLEKSFULLA DESTINATION

I Leader-projektet Adrenalin & Romantik samarbetar aktörer i Tierps och Älvkarlebys kommuner för att utveckla nya koncept och marknadsföra dessa på ett sätt som ger alla fler affärer och nya möjligheter.

Apostel fick i uppdrag att vara processledare för en workshop där vi med affärsmodellen 5Vtill5P arbetade fram VISION, KUNDER och MARKNAD. 

UPPDRAG: Apostel har processlett framtagande av en gemensam vision för temat Adrenalin & Romantik enligt 5Vtill5P.
Uppdragsgivare: Leaderprojektet Adrenalin & Romantik i Norduppland

Romantic Sweden: Två av entreprenörerna i projektet positionerar Älvkarleby som Sveriges mest kärleksfulla destination och har lyckats så bra! 


METOD ARKITEKTER – VILJA VARA HÄR


Metod arkitekter arbetar med ett helhetstänk och flera dimensioner. De skapar byggnader man vill vara i, trivs och beundrar. Bostäder, kommersiella fastigheter, skolor, idrottsarenor... Metod arkitekter finns i både Uppsala och Stockholm.

Apostel  agerar även underkonsult till Metod för olika uppdrag inom konceptutveckling och konceptgestaltning.

UPPDRAG: Kommunikationsplattform, grafisk profilmanual, annonskampanjer, visionsarbete.
Uppdragsgivare: Metod Arkitekter
Konceptidé, copywriting, payoff, PR: Mia Ulin
Grafiskt koncept, grafisk form, layout, produktion: Odette Lager


MORGONDAGENS MANILLASKOLA – EN PLATS FÖR DIG


Manillaskolan är den skola i Sverige som har längst erfarenhet av att bedriva undervisning för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Tidigare låg Manillaskolan på Djurgården men sedan 2012, efter många års planerande, är Manillaskolans nya plats på Campus Konradsberg, Kungsholmen.

Inför Manillaskolans flytt fick jag i uppdrag att skapa ett koncept och ett inspirerande bildspel. Det var ett fantastiskt givande arbete där jag fick nöjet att vara på Manillaskolan och träffa både elever och lärare flera gånger.

UPPDRAG: Bildspel för presentation
Uppdragsgivare: Metod Arkitekter
Konceptidé, manus, texter, bildretusch, PPT-presentation: Mia Ulin i nära samarbete med Metod Arkitekter, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Manillaskolan.
Foto: Metod ArkitekterLOKAL HARMONI – KONTOR FÖR ALLA SINNEN

Aspholmen fastigheter, numera Castellum, förvärvade H-centrum, en ganska sliten kommersiell fastighet på Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala.

Fastgheten skulle renoveras och nya hyresgäster skulle hittas. I steg ett var det kontorslokalerna på de övre planen som skulle göras extra fina.  Alla sinnen skulle tillfredsställas med exklusiva material, klimatanläggnig, ljudisolering och ljuskällor. Sist men inte minst skulle även det sjätte sinnet finna full harmoni. Konceptet bygger på kombinationen av tillfredsställelsen hos våra fem sinnen och Feng Shui, den österländska läran om de fem elementen.

UPPDRAG: Inbjudan till öppet hus och informationsfolder.
Uppdragsgivare: Aspholmen Fastigheter, numera Castellum
Konceptidé, copywriting: Mia Ulin
Grafisk form, layout, produktion: Odette Lager
Foto: Johnér BildbyråGALLERIA DRAGARBRUNN – FÖR MER LUST I LIVET

H-Centrums gatuplan skulle förvandlas till en ny livsstilsgalleria för lustfylld shopping med modebutiker, inredning och restaurang. Namnet ändrades senare till Dragarbrunns torg.

UPPDRAG: Namn, koncept, lanseringskampanj, webb, medieplan, pressevent
Uppdragsgivare: Aspholmen Fastigheter, numera Castellum
Konceptidé, copywriting: Mia Ulin
Grafisk form, logotype, layout, produktion: Odette Lager
Foto: Ulrika EkblomSH BYGG – VI TAR ANSVAR.

Sh bygg är Uppsalas och en av Sveriges äldsta byggbolag och arbetar med stensättning, om- och tillbyggnad, renovering, markarbeten och nybyggnad.

Inför Linnejubiléet 2007, där Sh bygg var en av hvudsponsorerna, fick vi i uppdrag att se över Sh byggs varumärke och kommunikation. Då omsatte Sh bygg ca en halv miljard, idag är det drygt det dubbla.

UPPDRAG: Varumärkesplattform, workshop, företagsbroschyr, linnékampanj med mera.
Uppdragsgivare: Sh bygg Uppsala
Konceptidé, copywriting, payoff: Mia Ulin
Grafisk form, layout, illustrationer, produktion: Odette Lager
Finslipning logotype, illustrationer: Fredrik Sten
Foto: Alex Giacomini
 


MÄLARTINGET  – DÄR OLIKA MÄNNISKOR MÖTS SKAPAS NYA IDÉER


Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region som är attraktiv att leva och verka i.

Mälardalsrådets  roll är att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling och mötesplatser för politik akademi och näringsliv. Medlemmar är 57 kommuner och 5 regioner i Stockholm-Mälarregionen.

Varje år går det stora Mälartinget av stapeln i någon av medlemskommunerna. 2008 var det Uppsalas tur. Temat var storytelling baserat på Mälarregionens värdeord internationellt, rörligt och innovativt vilket översattes till "Där olika människor möts skapas nya idéer"..

UPPDRAG: Anslag, presentation, film, konferensbok, inspirationsföredrag
Uppdragsgivare: Mälardalsrådet
Konceptidé, copywriting, payoff: Mia Ulin
Grafisk konceptidé, grafisk form, layout, produktion: Odette Lager
Projektledning: Möteskraft
Film: Phosworks
Foto: Bildbyråer


MÄLARDALSRÅDET – EN FRAMTIDSMAGNET FÖR HJÄRNKRAFTEN


Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region som är attraktiv att leva och verka i.

Mälardalsrådets roll är att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling och mötesplatser för politik akademi och näringsliv. Medlemmar är 57 kommuner och 5 landsting i Stockholm-Mälarregionen.

Mälardalsrådet gör flera gånger per år olika konferensturnéer i Mälardalen. Temat för den här turnén var hur Stockholm-Mälarregionen blir en attraktiv plats för den så viktiga högutbildade arbetskraften. I konceptet ingick en liten ask med så kallad kylskåpspoesi, dvs magneter med "regionförstoringsord". Det blev även en kreativ övning i pausen.

UPPDRAG: Inbjudan, konferensmaterial, broschyr i två språkversioner
Uppdragsgivare: Mälardalsrådet
Konceptidé, copywriting, payoff: Mia Ulin
Grafisk konceptidé, grafisk form, layout, produktion: Odette Lager
Foto: Bildbyråer


TRÄFFPUNKT UPPSALA SLOTT – VISIONEN OM ETT BESÖKSCENTRUM


Uppsala slott är en av Uppsalas mest kända byggnader, en plats där många viktiga historiska händelser utspelat sig och ett omtyckt turistmål.

Men Slottet är svårtillgängligt, det finns ingen naturlig angöringspunkt och samlad entré för alla de besökare som årligen tar sig upp på borggården. Statens fastighetsverk förvaltar slottet och ville skapa en vision om ett besökscentrum på Uppsala slott. Utredningarna om slottets framtid som utvecklat besöksmål pågår i skrivande stund. Samtidigt sker mycket spännande...

UPPDRAG: Visionsdokument, Film, bildspel för presentation, inbjudan, presentation
Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk
Texter, filmmanus, presentation: Mia Ulin i nära samarbete med SFV samt referensgruppen för Uppsala slott.
Film: Phosworks
Idéskisser: Slottsarkitekt Håkan Langseth, White arkitekter
Layout: Odette Lager
Foto: Olika fotografer