Ditt företag  – Din vision  – Din framgång

Vad är ett starkt varumärke? Min definition är att har du ett starkt varumärke är dina kunder så nöjda med det arbete du utför att de blir de bästa säljarna du har. VISIONEN för ditt varumärke är den viktigaste och första byggstenen.

Är du en företagare som vill utveckla din business?

10 testpersoner får vara med på halvdags workshop för att hitta sitt företags vision tillsammans med Mia Ulin från Apostel kommunikation.
Ordinarie pris är 20.000 kr + moms, men du som är med som testperson får detta mot självkostnadspris 1000 kr + moms mot att jag får:

1. Rekommendation
2. Utvärdering
3. Använda bilder och video för min marknadsföring


Vi kommer att arbeta enligt affärsmodellen 5Vtill5P av Pia Anderson.
Läs mer om mig och affärsmodellen 5V till 5P här eller på www.5vtill5p.se

RING MIG PÅ 070-390 79 89 eller mejla mia.ulin@prosperventures.eu om du är intresserad!


SCHEMA VISIONSWORKSHOP HALVDAG

08:30 - 09:00 – Samling, bekantande, kaffe

09:00 - 09:30 – Inledning och presentation av modellen

09:30 - 10:00 – Nuläge och drömläge

10:00 - 10:30 – Förmiddagsfika

10:30 - 11:30 – Kreativa visonsövningar

11:30 - 12:00 – Visionsformulering, avrundning